Általános Szerződési és Felhasználási Feltételek

1.1. A www.gyermektanoda.hu (továbbiakban: Gyermektanoda) domainen működő webáruházat (továbbiakban: Webáruház) a Tudatos Lépés Kft. működteti (továbbiakban: Működtető). A Webáruház használatával Ön elfogadja a jelen felhasználási feltételekben foglalt rendelkezéseket. Kérjük, hogy kizárólag akkor használja tovább a Webáruházat, ha a jelen felhasználási feltételeket megismerte, és azt maradéktalanul elfogadja. Bármely látogató, vásárló stb. (továbbiakban Vásárló), aki nem ért egyet a szabályok valamelyikével, vagy esetleges módosításával, fel kell hagynia a vásárlással és az oldal használatával.

1.2. A jelen ÁSZF rendelkezéseit, a forgalmazott termékek, szolgáltatások körét, vételárát, határidőket, stb. a Működtető szabadon megváltoztathatja. A változás a Webáruházban történő megjelenés időpontjától hatályos. A változtatások a már addig létrejött szerződéseket (visszaigazolt megrendeléseket) nem érintik.

1.3. Az Működtető cég adatai és elérhetőségei:

Cégnév: Tudatos Lépés Korlátolt Felelősségű Társaság
Postacím: 1509, Budapest, Pf.: 36.
Elérhetőségek: info@tudatoslepes.hu,
Telefon: 20/775-1600
Székhely: 8500, Pápa, Bástya u. 12.
Adószám: 14446096-2-19
Cégjegyzékszám: 19-09-510677
Bejegyzés éve: 2008
Nyilvántartást vezető bíróság: Veszprémi Törvényszék Cégbírósága
Bankszámlaszám:  12085004-01073936-00100008
Adatkezelés nyilvántartási számai: NAIH-54302/2012.
Szerződés nyelve: magyar, amelyet a Működtető nem iktat, nem visszakereshető, írásban kötöttnek minősül, nem utal magatartási kódexre
Felelős képviselő: Deákné B. Katalin, ügyvezető

1.4. A Webáruház megtekintésével, regisztrációval vagy vásárlással (a felsorolt magatartások bármelyikével) a jelen ÁSZF szerinti szerződés jön létre a Működtető és a Webáruház használója (továbbiakban Vásárló) között, így azt köteles elfogadni. Amennyiben az ÁSZF bármely pontjával nem ért egyet, vagy nem hajlandó elfogadni, abban az esetben az oldalt nem használhatja, a Webáruházban vásárlás nem kezdeményezhető, rendelés nem adható le.

1.5. A Webáruház használata, valamint a Webáruház által nyújtott szolgáltatás igénybevétele önkéntes alapon működik, arra senki nem kényszeríthető. Ellenben az önkéntes használat során adatszolgáltatás szükséges és történik meg Működtető felé, amely adatok felhasználása csak Működtető által nyújtott szolgáltatás nyújtásához megfelelő mértékben történik, illetve előre meghatározott feltételek mellett, amely feltételek a ÁSZF pontjában megtalálhatóak.

1.6. Az 1.2 pontnak megfelelően Webáruház Működtetője a jelen ÁSZF rendelkezéseit, a forgalmazott termékek körét, vételárát, határidőket, stb. szabadon megváltoztathatja. Éppen ezért egy adott terméknél történő árváltozás esetén Üzemeltető a termék régi áron történő értékesítésére vonatkozó kötelezettsége a Webáruházban közzétett új ár megjelenítéséig áll fenn, és így az attól az időponttól hatályos. A változtatások a már addig létrejött szerződéseket (visszaigazolt megrendeléseket) nem érintik. Webáruház kínálatában kinyomtatásra alkalmas feladatlapok, tanácsadó szolgáltatások, valamint a www.tudatosszulo.hu weboldalra átirányító lehetőségek vannak.
A kinyomtatható kiadványok nem e-book-ok, hanem rendelkezésre bocsátott munkafüzeti anyagok.
A tanácsadási szolgáltatások között szerepelnek: iskolaérettségi mérés, fejlesztő foglalkozások, nevelési és tanulási tanácsadás.
A gyermekek fejlesztési lehetőségeihez ajánlott kiadványok és játékok az átirányítást követően a www.tudatosszulo.hu webáruházban vásárolható meg, ahol már a www.tudatosszulo.hu ÁSZF a hatályos. Vásárlásnál kérem, ismerje meg az említett weboldal használatának feltételeit és szabályait.

2. Az adásvételi szerződés létrejötte és tartalmi elemei

2.1. Az ÁSZF 1.4-es pontja alapján minden Vásárlóval létrejött szerződéses viszony mellett, azokkal a Webáruház használókkal, akik ténylegesen rendelést is eszközölnek a Webáruházban, egy adásvételi szerződés is létrejön Vásárló és Működtető (továbbiakban Eladó) között, amely jogviszonyra az alábbiak irányadóak:

 • Vásárló megrendelése
 • Eladó, szolgáltató 48 órán belüli, írásos visszaigazolása
 • Az ÁSZF rendelkezései
   

A megrendelés visszaigazolása:

Szolgáltató köteles a Vevő részére a megrendelés leadását követő késedelem nélkül e-mailben visszaigazolni a leadott rendelést. Amennyiben ez nem történik meg, úgy a Megrendelőt nem köti a megrendelése és nem köteles a szolgáltatást igénybe venni.

2.2. Vásárló rendelésének leadásáról minden esetben – amennyiben a rendelési űrlapot megfelelően töltötte ki, illetve a rendelést véglegesítette, Eladó rendszere automatikus tájékoztató üzenetet küld Vásárlónak arról, hogy rendelése milyen adatokkal érkezett be Eladóhoz. Az adásvételi szerződés feltételeit a megrendelés elküldésével a vásárló elfogadja.

2.3 Ezt követően Eladó ellenőrzi a megrendelésben szereplő adatokat, illetve hogy minden szükséges adat rendelkezésre áll-e. Az adásvételi szerződés Működtető részéről az alábbiakkal jön létre:

2.3.1. A kinyomtatható kiadvány megrendelésekor a Paypal fizetési módot választó Vásárló azonnali hozzáférést kap az anyaghoz. Az átutalással kiegyenlített vásárló 48 órán belül visszajelzést kap az anyaghoz való hozzáférésre. Vásárló mindkét esetben a vásárláskor megadott e-mail címre eljuttatott e-számlát kap.

2.4. A rendeléseket Webáruház automatikusan tárolja elektronikus formában. Minden Vásárló saját rendeléséről az ÁSZF 2.2. pontjának megfelelően visszaigazoló e-mailt kap. Ezen kívül a vásárló később saját fiókjában visszanézheti rendelését, vagy írásos kérés esetén a megrendelés számának ismeretében Eladó másolatot küld Vásárlónak elektronikus formában.

2.5. Felek az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezéseinek megfelelően megállapodnak, hogy a Webáruházban eszközölt megrendelés útján létrejött szerződés írásban megkötöttnek minősül a 2.3. és 2.4. pontok alapján. Ezeknek megfelelően az Eladó és Vásárló közötti, a Vásárló regisztrációs vagy megrendelési adatai között szereplő email címen történő mindennemű kommunikáció írásbeli kommunikációnak minősül.

2.6. A szerződés magyar nyelven jön létre, arra Magyarország joga irányadó és arra a jelen ÁSZF rendelkezései vonatkoznak.

2.7. A megrendelésre vonatkozó e-mailen történő visszaigazolás az Eladó és a Vásárló között létrejött szerződés tartalmát képezi, és annak e-mailen történő megküldése (az ÁSZF 2.4. és 2.5 pontjainak figyelembe vételével) eleget tesz a 17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet 3. § szerinti „írásbeli megerősítés” követelményének. Ezeket a dokumentumokat Vásárló köteles elolvasni és megőrizni. Bárminemű kérdés vagy probléma esetén ügyfélszolgálatunknál ezekre a dokumentumokra kell hivatkozni.

2.8. A szerződéskötés technikai lépési, a rendelés menetének ismertetése az Intenzív iskola-előkészítés feladatlapokra:

 • A megvásárolni kívánt terméket helyezze a kosárba a „Kosárba” gomb megnyomásával.
 • Amennyiben szeretne további terméket kosárba helyezni, válassza a „Vásárlás folytatása” gombot és tegye a kosárba a még megvásárolni kívánt terméket/termékeket.
 • Amennyiben mindent rendben talál, kattintson a „Fizetés” gombra, ahol kiválaszthatja, hogy Paypal-lal vagy átutalással kíván-e fizetni. Amennyiben a Paypal fizetési módot választja, a rendszer automatikusan azonnal hozzáférést ad a kinyomtatható anyaghoz. Ha Ön az Átutalásos fizetést választja, a bankba történt beérkezést követően 48 órán belül értesítő e-mailt kap arról, hogy az anyag hozzáférhető. Fizetéséről mindkét esetben elektronikus számlát küldünk.
 • A tanácsadásra történő jelentkezést követően 48 órán belül írásban vagy telefonon időpont egyeztetési célzattal felvesszük Önnel a kapcsolatot.
 • A Fejlesztő kiadványok és Fejlesztő játékok menüpont választásával Önt átirányítjuk a www.tudatosszulo.hu webáruházba, ahol már azon weboldal szabályzata az irányadó.
   

3. A vásárlás menete

3.1. A megrendelések leadása Eladónak az alábbi módokon történhet:

 1. A Webáruház online felületén, a www.gyermektanoda.hu weboldalon
 2. Eladó telefonos elérhetőségén: 20/775-1600
 3. A info@gyermektanoda.hu e-mail címen.

3.1.1.1. A Webáruházban történő vásárlása során személyes adataira a számla kiállításához van szükség.
3.1.1.2. A megrendelni kívánt termékek a Kosárba gomb megnyomásával gyűjthetők össze a Webáruházban való nézelődés során. A "Kosár" tartalma a vásárlás folyamán bármikor ellenőrizhető, változtatható, frissíthető vagy akár törölhető. 3.1.1.3. Az adatbeviteli hibák kijavítására az alábbi módokon van lehetősége a Vásárlónak:

 • A rendelés során lehetőség van a kosár tartalmának megtekintésére, illetve módosítására. Amennyiben a kosár nem a megrendelni kívánt mennyiséget tartalmazza, úgy a „Mennyiség” oszlopban található adatbeviteli mezőbe írja be a rendelni kívánt mennyiség darabszámát, majd nyomja meg a „Kosár frissítése” gombot.
 • Amennyiben törölni kívánja a kosárban található termékeket, akkor nyomja meg az „Eltávolítás” gombot.
 • A vásárlási folyamat végén, a Rendelés áttekintése gomb megnyomása után a Vissza gomb megnyomásával lehetőség van a szerkeszthető felületre való visszatérésre.

 

3.2. Az oldalon feltüntettet árak minden esetben az ÁFÁ-val növelt bruttó árak. A bruttó árak tartalmazzák a vásárláskor hatályos jogszabályokban az adott termékkör tekintetében meghatározott mértékű általános forgalmi adót. A Webáruházban feltüntetett árak visszavonásig vagy megváltoztatásig érvényesek.

4. Szavatosság, garancia

4.1. A szavatosság feltételeit a Polgári Törvénykönyv és a 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet tartalmazza. Webáruház Vásárló esetleges reklamációja esetén eszerint jár el. A 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet értelmében a Vásárló kötelessége a szerződés megkötésének bizonyítása (számla, nyugta). A Vásárló a szerződéskötést a termék ellenértékének megfizetését igazoló bizonylat – az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlára vagy nyugtára való hivatkozással teheti meg.
 

5. A vásárlástól való elállás joga

5.1. A vásárlás után minden Vásárlót megilleti a távollevők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II.5.) Korm. rendelet szerinti elállás jog, amelyet a termék kézhezvételét követő 8 munkanapon belül lehet gyakorolni. Az e jogszabályon alapuló elállást nem kell megindokolni.

5.2. Az elállásra vonatkozó igényt a vásárló e-mailben, postai úton írásban vagy telefonon jelentheti be. Írásban történő elállás esetén, ha a Vásárló elállási nyilatkozatát a határidő lejárta előtt elküldi, azt Eladó határidőn belül érvényesítettnek tekinti.

5.3. Elállás esetén a termék árának visszautalása 30 munkanapon belül megtörténik.

5.4.Amennyiben a vásárló nem a jelen ÁSZF és a jogszabályok szerint közli és gyakorolja elállási jogát, úgy Eladónak joga van a vételárat vissza nem téríteni.

6. A felelősség kérdése

6.1. Webáruház nem felelős semmilyen alapon, semmilyen közvetlen vagy közvetett kárért, ami Webáruházhoz való csatlakozás és/vagy, a Webáruház megtekintése miatt következett be. Minden Vásárló Webáruház minden elemét, beleértve az oldalakat, aloldalakat és egyéb kommunikációs csatornákat kizárólag saját felelősségére használhatja.

6.2. Vásárló teljes körűen és korlátlan felelősséggel tartozik a más személy személyes adatainak megadásából, illetve Webáruházban történő közzétételéből eredő károkért. Más személyes adataival való visszaélés esetén vagy bármilyen egyéb hasonló esetekben Működtető minden segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából.

6.3. Vásárló tudomásul veszi, hogy termékértékelés írása esetén az általa beküldött termékértékelést a Webáruház Vásárló megkérdezése nélkül törölheti vagy közzéteheti, szabadon felhasználhatja. Illetve termékértékelés, vagy bármilyen egyéb beküldött vélemény vagy értékelés esetén ezek beküldésével egyidejűleg Vásárló tudomásul veszi és elfogadja, hogy keresztneve vagy felhasználói neve felhasználható és megjelentethető az értékeléshez, véleményhez kapcsolódóan.

6.4. Működtető jogosult bármely tartalom, illetve azok része ideiglenes vagy végleges, indoklás nélküli eltávolítására, különös tekintettel az érdek- és/vagy jogsértő véleményekre, hozzászólásokra. Ismétlődő, vagy súlyos jogsértést megvalósító magatartás esetén Működtető jogosult az adott felhasználót véglegesen kizárni az oldal használatából, ideértve regisztrációjának törlését is.

6.5. Vásárló tudomásul veszi és elfogadja az internet lehetőségeinek és korlátainak okán előforduló technikai teljesítményeket és esetleges hibákat, így Eladó semmilyen módon nem felelős különböző működési hibákért, adatvesztésért, megakadt vásárlási folyamatért vagy a bármilyen, a Webáruház használata közben bekövetkezett hibáért.

7. Szerzői jog

7.1. A honlap tartalma - beleértve az itt található szövegeket, fényképeket, az oldalon található logókat stb. - szerzői jogvédelem alatt áll, annak tulajdonosa a Működtető.

7.2. A honlapon megjelenített fényképek és dokumentációk másolása, sokszorosítása, módosítása, megjelentetése, áttöltése, továbbítása vagy bármi módon való terjesztése, további megjelentetésre történő bármilyen célú felhasználásához Működtető írásos engedélye szükséges.

7.3. Továbbá a Tudatos Lépés Kft. által megjelentetett kiadványok bármilyen másolása, sokszorosítása, módosítása, megjelentetése, áttöltése, továbbítása vagy bármi módon való terjesztése, további megjelentetésre történő bármely célú felhasználása - különös tekintettel Deákné B. Katalin szellemi tulajdonát képező kiadványokra, anyagokra, cikkekre, szövegekre –, amely a kiadó vagy a szerző kifejezett írásbeli hozzájárulása nélkül történik, szerzői jog megsértése alapján bűncselekménynek minősül, amelyet a törvény kétévi (súlyosabb esetekben ötévi) szabadságvesztéssel sújt.

7.4. Működtető szerzői jogainak megsértése, a szerzői jogvédelem alatt álló termékek bármilyen irányú felhasználása a jogsértő személy elleni eljárást vonja maga után.

7.5. Webáruház használatával Vásárló elfogadja, hogy az oldal tartalmának másolása, átdolgozása, az itt meghatározott céltól eltérő felhasználása, vagy Működtető írásos engedélye nélkül történő megjelentetése akkor is jogsértésnek minősül (jelen ÁSZF megszegésének), ha az esetleg nem állna szerzői jogi oltalom alatt.

7.6. Webáruház használatával Vásárló elfogadja, hogy a 6.2., 6.5. pontokban részletezett bármilyen jogsértés esetén Működtető kárának külön bizonyítása nélkül is Vásárló legalább 50.000 forint kötbért köteles fizetni a Webáruház Működtetőjének.

7.7. Webáruház használatával Vásárló elfogadja, hogy a 6.3. pont részletezett bármilyen jogsértés esetén Működtető kárának külön bizonyítása nélkül is Vásárló legalább 100.000 forint kötbért köteles fizetni a Webáruház Működtetőjének. Ide tartozik minden olyan cikk, szöveg, termékleírás stb., ami Deákné B. Katalin szellemi terméke és Webáruház oldalán megjelenésre került.

7.8. A Webáruház fenntartja a jogot, hogy bíróságok vagy hatóságok előtt eljárást kezdeményezzen minden olyan személy ellen, aki a Webáruház használatával (ideértve a vásárlást is) jogsértést követ el, illetve arra kísérletet tesz. A Webáruház nem vonható felelősségre semmilyen, harmadik személy által valamely felhasználó vagy vásárló rovására elkövetett jogsértés miatt.

8. Adatkezelési tájékoztató

8.1. Működtető az Adatvédelmi Hatóságnál bejelentett adatkezelést végez. Működtető mindent elkövet annak érdekében, hogy a lehető legteljesebb mértékben biztosítsa Webáruház regisztrált Vásárlói személyes adatainak a védelmét. Ezen kívül Működtető minden elvárható számítástechnikai és munkaszervezési lépést megtesz a személyes adatok kezelésének biztonságáért, illetve azért, hogy a személyes adatok illetéktelen harmadik személyek birtokába ne kerülhessenek.

8.2. Működtető a Webáruház működését, tevékenységét látogatói és ügyfelei személyiségi jogainak legteljesebb körű védelmével, a vonatkozó jogszabályok, így különösen a Polgári Törvénykönyv alábbi rendelkezésének betartásával végzi:
A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény;
Az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során szóló 1998. évi VI. törvény;
Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény;
Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. CXII. törvény;

8.3. Az 1.5. pontban leírtaknak megfelelően Vásárló személyes adatainak megadása a Webáruházon önkéntes, és az adatkezeléshez a felhasználási feltételek elfogadásával egyidejűleg a felhasználó hozzájárul.

8.4. Amennyiben Vásárló egy másik személy megbízásából jár el a Webáruházban, akkor az ő felelőssége az érintett személy beleegyezésének megszerzése adatainak felhasználásához és közléséhez.

8.5. Vásárlók hozzájárulnak, hogy Működtető kezelje személyes és különleges adataikat. Működtető kijelenti, hogy Vásárlói által megadott minden adatot, bizalmas információt, tényt bizalmasan kezel.

8.6. Működtető ugyanakkor fenntartja magának a jogot, hogy amennyiben Vásárlóval szemben a szolgáltatással való visszaélés vagy egyéb bűncselekmény gyanúja merül fel, annak személyes adatait az illetékes hatóságok számára átadja. Illetve ha valamely Vásárló az ÁSZF tartalmával ellentétes, vagy egyébként törvénybe ütköző magatartást tanúsít, úgy a szükséges törvényes eljárások megindítása érdekében Működtető kezdeményezi a Vásárló beazonosítását.

8.7. Működtetőnek az adatkezeléssel az a célja, hogy Vásárlók megrendeléseit a Működtető teljesíteni tudja, illetve Vásárlók vásárlói élményét, kényelmét növelni tudja (hírlevél)

A vásárlók által megadott adatok:

 • teljes név (kereszt- és vezetéknév),
 • email cím,
 • számlázási cím


8.8. Az adatkezelés időtartamai:

Regisztrációs fiók esetén a Vásárló által kezdeményezett, a regisztrációs fiók törlésére irányuló kérelme után megtörténő Vásárlói fiók törléséig
Vásárlás esetén a jogszabályok által előírt kötelező megőrzési ideig (számlázás)
Termékértékelés, illetve egyéb vélemény esetén a Vásárló törlésre irányuló kérelméig vagy az adott termék forgalmazásáig.
Azon Vásárlók, akik 10 évig nem lépnek be az oldalra, személyes adataik törlésre kerülnek.


8.9. Vásárló minden esetben kérheti adatainak törlését vagy javítását az info@gyermektanoda.hu e-mail címen, vagy írásban, Működtető postacímére küldött ajánlott levél formájában. A törvény által megadott adatmegőrzéshez kapcsolódó adatok törlésére azonban ebben az esetben sincs lehetőség. Ezen kívül Vásárló bármikor tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, az adatfeldolgozó személyéről, az esetleges adatfeldolgozóról, adattovábbítás körülményeiről, továbbá az adatkezelés egyéb részleteiről. Mindez az első alkalommal ingyenes, egy éven belül történő többszöri információkérés esetén Működtető adminisztrációs díjat számíthat fel. Az adatok törlésére vagy az adatkezelésről kért tájékoztatásra irányuló kérés beérkezésétől számított legkésőbb 15 munkanapon belül kerül sor a megválaszolásukra.

8.10. Működtető külső adatfeldolgozót nem vesz igénybe. Az általa kezelt személyes adatokat maga dolgozza fel. A Vásárlói adatokba kizárólag Működtető erre jogosított munkatársai tekinthetnek bele.

8.11. Működtető adatkezelésével kapcsolatban jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál élhet (Székhely: 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5., Telefon: +36 (1) 391-1400)


9. Hírlevéllel kapcsolatos információk

9.1. Vásárlóknak az alábbiak szerint van lehetőségük feliratkozni Működtető által, heti rendszerességgel küldött tájékoztató és kifejezetten reklámcélú tartalmak továbbítására:

 • Bármikor az oldalon teljes név és e-mail cím megadásával
 • Vásárlás közben az adatok megadásakor
 • Webáruházba történő regisztráció során
 • Személyesen egy regisztrációs űrlap kitöltésével, a teljes név és e-mail cím megadásával, aláírással megerősítve


9.2. A hírlevélre való feliratkozás önkéntes alapon történik.

9.3. Vásárlónak bármikor joga van leiratkozni a hírlevélről. Működtető 15 munkanapon belül vállalja Vásárló e-mail címének adatbázisból való törlését.

10. Panaszkezelés

10.1. A panaszok bejelentése az alábbi módokon és elérhetőségeken történhet:

 • E-mailen: info@gyermektanoda.hu
 • Telefonon: 20/775-1600
 • Postai levél útján: Tudatos Lépés Kft., 1509, Bp, Pf.: 36.
 • Vagy az alábbi hatóságoknál:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.
Telefon: +36 -1-391-1400
Fax: +36-1-391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság

Cím: 1088 Budapest, József krt. 6.
Levelezési cím: 1428 Budapest, PF: 20.
Központi telefonszám: +36 1 459 4800
Faxszám: +36 1 210 4677


10.2. Abban az esetben, ha Vásárló a Webáruház működésével, rendelés leadásával vagy termékekről kér tájékoztatást vagy tesz javaslatot, nem panaszkezelés történik.

10.3. Működtető Vásárló személyes panasztétele esetén a panaszt azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Ha a vásárló a panasz kezelésével nem ért egyet, illetve ha a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, Működtető a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, s annak egy másolati példányát a vásárlónak átadja, majd 15 munkanapon belül megválaszolja.

10.4. Vásárló írásban (ideértve az elektronikus úton), valamint telefonon tett panaszát Működtető legkésőbb 15 munkanapon belül írásban megválaszolja. Az ilyen módon előterjesztett panaszt a Webáruház egyedi azonosítószámmal látja el. A válaszhoz Működtető csatolja a panaszról felvett jegyzőkönyvet is. A jegyzőkönyvnek az alábbiakat kell tartalmaznia:

 • a panasszal élő Vásárló nevét,
 • a panasszal élő Vásárló címét,
 • elérhetőségeit,
 • a panasz leírását.

A panaszt elutasító álláspontját a vállalkozás indokolni köteles, továbbá felhívja a vásárló figyelmét a jogorvoslati lehetőségekre. A válasz másolati példányát öt évig köteles megőrizni, s azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatni. A Webáruház által felvett jegyzőkönyv tartalmazza a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvényben előírt adatokat.

A Webáruház használatával Ön kijelenti, hogy a felhasználási feltételeket elolvasta, megértette, azokat magára nézve kötelezőnek tartja, és az oldal használatának feltételeként elfogadja.
 

Jelen dokumentum szerzői jogi oltalom alatt áll, engedély nélküli felhasználása tilos.